Reglement

Ons reglement

omdat we het gezellig willen houden


Reglement Whisky aan het strand


Dit festival is georganiseerd om deelnemers kennis te laten maken met een grote diversiteit aan whisky.

Het is de bedoeling dat je proeft en niet grote hoeveelheden tot zich neemt.

De organisatie behoud zich het recht het festival te annuleren indien daartoe dringende redenen zijn. Betaalde entreetickets worden terugbetaald.


De standhouders starten vanaf 18.30 uur met schenken. Uiterlijk 22.15 uur klinkt een signaal waarna nog een laatste dram kan worden ingeschonken. Om 22.30 uur sluit het festival.


Personen vanaf 18 jaar hebben toegang tot het festival indien zij een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen. Legitimatie tot 21 jaar is verplicht (je leeftijd moet bij twijfel kunnen worden vastgesteld).

Voor de organisatie bij de ingang kan het lastig zijn de leeftijd in te schatten.  Daarom hanteren we de  richtlijn dat we vragen naar de legitimatie van iedereen die er niet duidelijk ouder uitziet dan 25 jaar. Beschouw het maar als een complimentje...

Vergeet dus niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.


De festivalorganisatie behoudt zich het recht voor inschrijvingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.


Toegangskaartjes worden uitsluitend vooraf via onze ticketservice verkocht. Er is géén verkoop aan de festival-ingang. Zonder geldig ticket is de toegang niet toegestaan. Er komen maximaal 300 toegangskaartjes beschikbaar.


Bij aankomst bij de festivalingang krijgt de deelnemer tegen inlevering van een geldig ticket een whisky nosing- en tasting glas. Dit glas mag je na afloop houden. Tevens krijg je een aantal ‘schelpen’ gratis ter betaling van de eerste whisky’s naar keuze of andere dranken of hapjes.


Er wordt voorzien in een busverbinding, vooraf en na afloop van het festival tussen Ouddorp en Ooltgensplaat

en tussen Ouddorp en Brielle met tussenstops bij de dorpskernen. Hiervoor kan tegelijk met de bestelling van de entreetickets een buskaartje worden gekocht ad € 7,-- per enkele rit, vaste prijs ongeacht de bestemming van vertrek of aankomst. Op basis van het aantal verkochte buskaartjes zet de organisatie bussen in vanaf  circa 18.00 uur en vanaf de festivallocatie vanaf 23.00 uur.


De organisatie heeft het recht - al dan niet na het geven van een waarschuwing - u de toegang tot het festival te ontzeggen en/of uit het gebouw te verwijderen, zonder enige vorm van restitutie, indien u naar het oordeel van de organisatie:

a. onder zodanige invloed van alcohol bent, dat u een gevaar voor uzelf en/of anderen bent en/of hinder veroorzaakt.

b. geweld pleegt of anderen met geweld dreigt en/of anderszins strafbare feiten pleegt.

c. andere aanwijzingen van daartoe bevoegd personeel niet strikt opvolgt.


De ‘Schelp’ is het betaalmiddel op het festival. Eén Schelp heeft een waarde van € 1,00. Schelpen zijn te koop bij de organisatie van het festival. Niet gebruikte Schelpen kunnen na afloop tegen terugbetaling worden ingeleverd bij de stand van de organisatie. 


Tijdens het gehele evenement zal de organisatie er alles aan doen om mensen en goederen te beschermen. De festivalorganisatie wijst iedere aansprakelijkheid echter uitdrukkelijk af:

a. ten gevolge van de effecten van alcoholgebruik in de ruimste zin van het woord.

b. voor schade aan mens en goederen, in de ruimste zin van het woord, door wie of wat dan ook ontstaan.

c. voor en/of ten gevolge van transacties tussen bezoekers, standhouders en/of locatie-exploitant van welke aard en omvang dan ook.


Tijdens het festival is er toezicht. Aanwijzing van de aanwezige beveiligingsdienst dienen strikt opgevolgd te worden.